O rezerwacie

Rezerwat Beka utworzono zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 roku dla zachowania wilgotnych słonych łąk, tzw. słonaw i rzadkich zbiorowisk młak turzycowych oraz bogatej awifauny lęgowej i przelotnej, związanej z tymi siedliskami.

Więcej »

Z historii słów kilka

Rezerwat przyrody Beka położony jest w północnej części województwa pomorskiego, w gminie Puck, w wąskiej strefie lądu najsilniej podlegającej wpływom Zatoki Puckiej i otwartego morza. Rezerwat zajmuje powierzchnię 355,60 ha…

Więcej »

Jedyne takie miejsce w Polsce

Poznaj miejsce nad Zatoką Pucką, gdzie wiosną i latem zamiast tłumu turystów jest spokój, a w ciszy słychać śpiew ptaków. Wsiadaj na rower i zobacz jedno z ostatnich takich miejsc na naszym wybrzeżu.

Więcej »

Co i jak chronimy

Ptaki Beki

Zabiegi ochronne na Bece prowadzone są m.in. w celu zapewnienia warunków gniazdowania…

Więcej

Solniska nadmorskie

Na północ od Redy w krajobrazie Beki dominują solniska nadmorskie. Wykształciły się w miejscach, gdzie w glebie …

Więcej

Łąki sitowo-trzęślicowe i torfowiska zasadowe

Północna część Beki jest obszarem silnie zróżnicowanym. Oprócz miejsc pozostających…

Więcej

Rzeka Reda

Największym naturalnym ciekiem przepływającym przez rezerwat Beka jest Reda…

Więcej

Naturalnie kształtowany brzeg morski

W granicach rezerwatu – od ujścia Kanału Mrzezińskiego do ujścia Zagórskiej Strugi – znajduje się trzykilometrowy odcinek …

Więcej

Nieużytkowane łąki

Południowa część rezerwatu to łąki i pastwiska, których od kilkudziesięciu lat nie użytkuje się rolniczo…

Więcej

Ścieżka przyrodnicza

Więcej »

Aktualności

Bądź na bieżąco.

Morska granica rezerwatu oznakowana!

11.06.2023
Beka to jedyny rezerwat przyrody w Polsce, który w swoich granicach zawiera wody morskie. A od maja morska granica rezerwatu jest oznakowana…

Więcej »

Galeria

Poznaj nasze atrakcje

Storczyk z rodzaju kukułka

Tłustosz pospolity, kwiat

Zimorodek

Łabędź krzykliwy

Przygotowano w ramach projektu “Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.